8.5.13 Přesun zásilky

Zásilky z jedné dávky můžete přesunout do jiné dávky nebo do nezařazených (výjimku tvoří MZ zásilky s doplňk. službou 43 nebo 44 obsahující MRN kód). Zásilky, které chcete přesunout, musíte nejprve v Seznamu pořízených zásilek označit kliknutím na zaškrtávací pole. Potom ve volbě „Další akce“ vedle tlačítka Uložit vyberte akci „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Chcete-li zásilky přesunout do nezařazených, kliknete na tlačítko Nezařazené. Chcete-li zásilky přesunout do jiné dávky, vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete zásilku přesunout. Chcete-li zásilku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte si nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku.

Při přesunu zásilek z podání/do jiného podání a nezařazených/do podání probíhá kontrola na technologické číslo. Technologické číslo z ID zásilky musí souhlasit s technologickým číslem daného založeného podání. V případě přesunu zásilek s rozdílnými technologickými čísly jsou přesunuty pouze ty zásilky, jejichž technologické číslo odpovídá zvolenému podání a zobrazí se upozorňující hlášení „Přesunuty byly pouze ty zásilky, které mají shodné technologické číslo se zvoleným podáním.“ Funkcionalita přesunu do jiného podání není v kombinaci se Zákaznickou kartou povolena, je zobrazeno upozorňující hlášení „Přesun zásilek není v rámci podání se Zákaznickou kartou povolen.“ Zásilky je nutné nejprve přesunout do volby „Nezařazené“, odkud je poté možno zásilky přesouvat do podání se ZK i bez ní.

38
Obrázek: Označení zásilky

39
Obrázek: Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených