8.7 Uzavření podání

> Zásilky > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Tlačítko Uzavřít se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání. V případě potvrzení tlačítka Uzavřít se zobrazí dotaz „Chcete opravdu uzavřít?“
Po potvrzení jsou zásilky zkontrolovány na oprávněnost služby „Sleva J“. Pokud máte pořízených více zásilek, u kterých je tato služba povolena se stejným adresátem, je nabídnuto uplatnění slevy. Pokud máte tuto službu pořízenou u zásilek neoprávněně, je zobrazeno upozornění. Po potvrzení se zobrazí informativní hlášení: „Podání bylo uzavřeno. Data k „xx“ zásilkám byla odeslána na podací poštu“. V případě podání se Zákaznickou kartou, která splňuje podmínky k uplatnění slevy, se u tohoto zobrazí i informace: “Byl pořízen dostatečný počet zásilek. Pro dané podání byla uplatněna sleva“. V tuto chvíli se veškerá data z tohoto podání automaticky odešlou na příslušnou podací poštu a jsou připravena k podání fyzických zásilek.

45
Obrázek: Nabídnutí služby Ssleva „J“

46
Obrázek: Zrušení služby sleva „J“

47
Obrázek: Informace o slevě se zákaznickou kartou