8.8 Podací arch

> Zásilky > Seznam podání > Podací arch

Pokud je dané podání uzavřeno, lze pro vygenerování tiskového výstupu „Poštovní podací arch“ použít ve volbě „Všechna podání“ tlačítko Podací arch. Po kliknutí na tlačítko se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

48
Obrázek: stažení souboru

Tlačítka

Tisk poštovního podacího archu je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk (tisk Poštovního podacího archu se provádí na šířku), se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.

49
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Poštovní podací arch

50
Obrázek: Tisknout