8.9 Potvrzení o převzetí

> Zásilky > Seznam podání> Potvrzení o převzetí

Pokud je dané podání uzavřeno, lze pro vygenerování tiskového výstupu „Potvrzení o převzetí zásilek u odesílatele“ ve volbě „Všechna podání“ použít tlačítko Potvrzení o převzetí. Po kliknutí na tlačítko se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

51
Obrázek: stažení souboru

Tlačítka

Tisk potvrzení o převzetí je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.

52
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Potvrzení o převzetí zásilek u odesílatele