10.1.1 Export OP z uzavřeného podání

Export dat se provede pouze z uzavřeného podání a to kliknutím na tlačítko Export v tabulce „Seznam podání“. Pro export dat do souboru musíte nejprve zvolit formát souboru, do kterého se export dat provede:

Po kliknutí na tlačítko Export se zobrazí okno s dotazem, zda chcete soubor otevřít nebo uložit.

4
Obrázek: Stažení souboru např.: ve formátu „xls“

Tlačítka

5
Orázek: Stahování dokončeno

Tlačítka

Struktura exportovaného souboru:

č. sloupce položka
1 Typ obchodního psaní (OP nebo TISK)
2 Datum uzavření podání
3 PSČ podací pošty
4 Jméno
5 Příjmení
6 Název firmy
7 Doplňující údaje
8 Ulice
9 Č.p.
10 Č.o.
11 Obec
12 Část obce
13 PSČ adresáta
14 Stát
15 Hmotnost
16 Výplatné
17 ID Obchodního psaní
Rozmezí znaků Položka Počet znaků
Od Do
1 4 Typ obchodního psaní (OP nebo TISK) 4
5 20 Datum uzavření podání 16
21 25 PSČ podací pošty 5
26 75 Jméno 50
76 125 Příjmení 50
126 175 Název firmy 50
176 225 Doplňující údaje 50
226 265 Ulice 40
266 271 Č.p. 6
272 277 Č.o. 6
278 317 Obec 40
318 357 Část obce 40
358 362 PSČ adresáta 5
363 364 Stát 2
365 372 Hmotnost 8
373 384 Výplatné 12
385 397 ID Obchodního psaní 13