9.2 Editace

Editovat je, u již vygenerovaných ID autorizačních kódů Odvozu zboží, možné pouze pole Poznámka. Kliknutím na řádek s požadovaným ID autorizačního kódu Odvozu zboží je zobrazen detail daného kódu. Změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit. V případě, že již byla zákazníkem zadána data ve webové aplikaci Odvoz zboží, není poznámka editovatelná a tlačítko Uložit je vyšedivělé. Tlačítko Vyčistit v tomto případě vede na Detail seznamu s možností generování nového ID autorizačního kódu Odvozu zboží.