10.3 Seznam dávek

> Obchodní psaní > Ruční vstup > Seznam dávek

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce „Seznam podání“ si klient vybere požadované podání, pro které vytvoří novou dávku potvrzením tlačítka „Nová dávka“. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce „Seznam dávek“. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat obchodní psaní a to kliknutím na řádek v seznamu dávek, obchodní psaní však musí splňovat již zadané parametry, které byly zvoleny při vytvoření tohoto podání – typ obchodního psaní a hmotnost). Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka „Uzavřít“. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze obchodní psaní pouze prohlížet nebo k nim dodatečně provést tisk na adresní štítky.

V tabulce „Seznam dávek“ můžete:

7
Obrázek: Seznam dávek

Tabulka Seznam dávek
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

2. Počet dávek na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit. Do již vytvořené dávky, i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání, lze opakovaně vstoupit a pořizovat další obchodní psaní.