10.4 Nová dávka

> Obchodní psaní > Ruční vstup > Seznam dávek > Nová dávka

Pro založení nové dávky potvrďte tlačítko Nová dávka v tabulce „Seznam dávek“. Zobrazí se tabulka pro pořizování dat v nově vytvořené dávce.

8
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování obchodních psaní bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

9
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování obchodních psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní