10.5.2 Editace obchodního psaní bez služby Elektronický report

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů (v případě pořizování obchodních psaní jsou nabízeni jen adresáti uloženi s příznakem OP)

10
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

11
Obrázek: Pořízení nového adresáta z volby pro pořizování obchodních psaní

12
Obrázek: Seznam adresátů z volby pro pořizování obchodních psaní

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Akce

Tlačítka

16
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní

Tlačítka

Při pořizování obchodních psaní se již nevyplňují další údaje, jak je tomu u zásilek, ukládají se pouze adresáti. Vše je definováno již při zakládání podání.