10.5.7 Editace obchodního psaní se službou Elektronický report

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů (v případě pořizování obchodních psaní jsou nabízeni jen adresáti uloženi s příznakem OP)

26
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

27
Obrázek: Pořízení nového adresáta z volby pro pořizování obchodních psaní

28
Obrázek: Seznam adresátů z volby pro pořizování obchodních psaní

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:

1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Akce

Tlačítka

32
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní se službou Elektronický report

Tlačítka

Při pořizování obchodních psaní se službou Elektronický report je povinné vyplnění ID zásilky (toto je dále tištěno na adresní štítky), a to ve formátu 13 místného čísla, kdy první čtyři znaky musí souhlasit s technologickým číslem, pro které bylo založeno dané podání. Zásilka bez ID Obchodního psaní je v seznamu zobrazena s chybou.

33
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní se službou Elektronický report – chybně zadáno bez ID zásilky