10.5 Pořizování obchodních psaní

10.5.1 Obchodní psaní bez služby Elektronický report

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat obchodní psaní. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:

Třídění obchodních psaní podle (vzestupně nebo sestupně):

Počet obchodních psaní na stránku:

10.5.2 Editace obchodního psaní bez služby Elektronický report

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů (v případě pořizování obchodních psaní jsou nabízeni jen adresáti uloženi s příznakem OP)

10
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

11
Obrázek: Pořízení nového adresáta z volby pro pořizování obchodních psaní

12
Obrázek: Seznam adresátů z volby pro pořizování obchodních psaní

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Akce

Tlačítka

16
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní

Tlačítka

Při pořizování obchodních psaní se již nevyplňují další údaje, jak je tomu u zásilek, ukládají se pouze adresáti. Vše je definováno již při zakládání podání.

10.5.3 Seznam pořízených obchodních psaní bez služby Elektronický report

V seznamu jsou zobrazeny pořízené obchodní psaní jedné dávky.

17
Obrázek: Seznam pořízených obchodních psaní

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:

1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet obchodních psaní na stránku:

Tlačítka

10.5.4 Tisk obchodních psaní na adresní štítky a obálky bez služby Elektronický report

Pořízené obchodní psaní je možné tisknout na vybraný formulář. Obchodní psaní, ke kterým mají být vytištěny formuláře, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

19
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení OP a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“). A také formulář ze seznamu formulářů povolených pro obchodní psaní, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (kontrola na povolené formuláře pro obchodní psaní). Je zde umožněno zvolit si zakliknutím pole Nevracet, zda se má na zvolené formuláře tisknout i text „Nevracet nedoručené“

20
Obrázek: Volby tisku – adresní štítek bianco samostatný

Tlačítka

21
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

22
Obrázek: Adobe Reader – tisk typu Obchodní psaní bez volby nevracet formulář OP AŠ bianco- 4xA4

23
Obrázek: Adobe Reader – tisk typu Obchodní psaní- tisk s volbou nevracet formulář OP AŠ bianco- 4xA4

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

24
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Žádné“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáčet a vystředit“ a „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“!

Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář.

10.5.5 Smazání obchodního psaní bez služby Elektronický report

Chcete-li obchodní psaní smazat, musíte jej v Seznamu pořízených obchodních psaní nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Smazat označené“ a potvrďte tlačítko OK v okně s dotazem „Opravdu smazat?“.

25
Obrázek: Smazat označené

10.5.6 Obchodní psaní se službou Elektronický report

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat obchodní psaní. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:

Třídění obchodních psaní podle (vzestupně nebo sestupně):

Počet obchodních psaní na stránku:

10.5.7 Editace obchodního psaní se službou Elektronický report

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů (v případě pořizování obchodních psaní jsou nabízeni jen adresáti uloženi s příznakem OP)

26
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

27
Obrázek: Pořízení nového adresáta z volby pro pořizování obchodních psaní

28
Obrázek: Seznam adresátů z volby pro pořizování obchodních psaní

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:

1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Akce

Tlačítka

32
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní se službou Elektronický report

Tlačítka

Při pořizování obchodních psaní se službou Elektronický report je povinné vyplnění ID zásilky (toto je dále tištěno na adresní štítky), a to ve formátu 13 místného čísla, kdy první čtyři znaky musí souhlasit s technologickým číslem, pro které bylo založeno dané podání. Zásilka bez ID Obchodního psaní je v seznamu zobrazena s chybou.

33
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní se službou Elektronický report – chybně zadáno bez ID zásilky

10.5.8 Seznam pořízených obchodních psaní se službou Elektronický report

V seznamu jsou zobrazeny pořízené obchodní psaní jedné dávky.

34
Obrázek: Seznam pořízených obchodních psaní se službou Elektronický report

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet obchodních psaní na stránku:

Tlačítka

10.5.9 Tisk obchodních psaní na adresní štítky a obálky se službou Elektronický report

Pořízené obchodní psaní je možné tisknout na vybraný formulář. Obchodní psaní, ke kterým mají být vytištěny formuláře, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

36
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení OP a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“). A také formulář ze seznamu formulářů povolených pro obchodní psaní se službou Elektronický report, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (kontrola na povolené formuláře pro obchodní psaní). Je zde umožněno zvolit si zakliknutím pole Nevracet, zda se má na zvolené formuláře tisknout i text „Nevracet nedoručené“

37
Obrázek: Volby tisku – adresní štítek bianco samostatný

Tlačítka

38
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

39
Obrázek: Adobe Reader – tisk typu Obchodní psaní s volbou nevracet a službou Elektronický report - formulář OP AŠ bianco- 4xA4

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

40
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Žádné“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáčet a vystředit“ a „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“!

Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář.

10.5.10 Smazání obchodního psaní se službou Elektronický report

Chcete-li obchodní psaní smazat, musíte jej v Seznamu pořízených obchodních psaní nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Smazat označené“ a potvrďte tlačítko OK v okně s dotazem „Opravdu smazat?“.

41
Obrázek: Smazat označené