10.8.1 Soupis OP

> Obchodní psaní > Seznam podání > Soupis OP

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu obchodních psaní k pořízeným obchodním psaním. Po použití tlačítka Soupis OP se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

50
Obrázek: Stažení souboru

51
Obrázek: Soupis obchodních psaní