10.8.2 Seznam svazků OP

> Obchodní psaní > Seznam podání > Seznam svazků OP

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Seznamu svazků obchodních psaní k pořízeným obchodním psaním, tisk lze provádět pouze pro podání, ke kterým byly vygenerovány svazky. Po použití tlačítka Seznam svazků OP se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

53
Obrázek: Stažení souboru

54
Obrázek: Seznam svazků obchodních psaní – první strana

55
Obrázek: Seznam svazků obchodních psaní – poslední strana

Na poslední straně je uveden vyplněný sumář s cenou či slevou (množstevní sleva je počítána dle počtu kusů za zvolené podání) za službu podání obchodního psaní.