10.8 Generování svazků

> Obchodní psaní > Seznam podání > Generovat svazky

Tato volba umožňuje provést generování svazků k pořízeným obchodním psaním a tisk vygenerovaných svazků na formuláře. Generování lze provádět pouze pro uzavřená podání, použitím tlačítka Generovat svazky ve volbě „Všechna podání“, po výběru požadovaného podání. Po kliknutí na tlačítko se otevře okno „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“), a také formulář ze seznamu formulářů povolených pro obchodní psaní. Před zahájením generování svazku (před potvrzením tlačítka „Tisk“) musí uživatel zadat max. počet zásilek OP ve svazku. Počet určí sám na základě vlastností zásilek (hmotnosti, výšky svazku) a podmínek pro vytváření svazků. Tj. každý svazek OP může mít jiný počet obchodních psaní ve svazku. Max. počet zásilek je pro všechny svazky v dávce stejný, skutečný počet se liší podle množství obchodních psaní vytříděných do svazků. Počet OP ve svazku nesmí být nižší než 10ks. Pokud byly svazky k danému podání vygenerovány je u ve sloupci Akce/Stav zobrazena ikona PDF.

46
Obrázek: Volby tisku – Svazovka bianco – 4x (A4)

47
Obrázek: Volby tisku – Svazovka bianco – 4x (A4) – počet OP ve svazku nižší než 10ks

Tlačítka

48
Obrázek: Stažení souboru

Druhy vytvořených svazků:
Svazky se řadí automaticky dle podmínek České pošty, s.p.:

  1. svazky podle samostatného pětičíslí PSČ (dodávací pošta, přihrádka, organizace se samostatným pětičíslím PSČ, doručovací okrsek se samostatným PSČ). Svazek se vytvoří, je-li pro dané PSČ alespoň 10 zásilek. Svazovka se označí PSČ a názvem příslušné pošty, příp. adresáta.
  2. svazky podle pětičíslí PSČ dodávacích pošt (pro více adresních pošt). Svazek se utvoří v případě, že není dostatek zásilek pro dané PSČ podle bodu 1. a je alespoň 10 zásilek pro dodávací poštu. Svazovka se označí PSČ a názvem příslušné dodávací pošty.
  3. svazky podle trojčíslí PSČ. Svazek se utvoří v případě, že není dostatek zásilek pro dané PSČ podle bodů 1. a 2. Svazovka se podle přehledu okresních instradovacích sítí, který je přílohou označí rozmezím trojčíslí PSČ a názvem okresní instradovací sítě.
  4. svazek pro SPU

Princip spočítá ve třídění OP do svazků na jednotlivé dodací pošty, pokud je zásilek pro dodací poštu méně než zadaný počet, vytvoří se svazek pro více dodacích pošt, pokud je jich ještě méně, vytváří se svazek pro SPU. Generování provede setřídění OP do jednotlivých svazků dle kritérií ČP a instradovacích tabulek pro OP. Po vygenerování jednotlivých svazků je zobrazen PDF náhled svazovek, který je možné uložit nebo vytisknout.

49
Obrázek: Adobe Reader

10.8.1 Soupis OP

> Obchodní psaní > Seznam podání > Soupis OP

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu obchodních psaní k pořízeným obchodním psaním. Po použití tlačítka Soupis OP se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

50
Obrázek: Stažení souboru

51
Obrázek: Soupis obchodních psaní

10.8.2 Seznam svazků OP

> Obchodní psaní > Seznam podání > Seznam svazků OP

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Seznamu svazků obchodních psaní k pořízeným obchodním psaním, tisk lze provádět pouze pro podání, ke kterým byly vygenerovány svazky. Po použití tlačítka Seznam svazků OP se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

53
Obrázek: Stažení souboru

54
Obrázek: Seznam svazků obchodních psaní – první strana

55
Obrázek: Seznam svazků obchodních psaní – poslední strana

Na poslední straně je uveden vyplněný sumář s cenou či slevou (množstevní sleva je počítána dle počtu kusů za zvolené podání) za službu podání obchodního psaní.