10.9.1 Konfigurace

> Obchodní psaní > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „obchodní psaní – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat pod názvem Přednastavená konfigurace obchodní psaní. Přednastavená konfigurace nelze dále editovat, nebo odstranit. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením tohoto pole.

62
Obrázek: Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace obchodní psaní“ – typ souboru csv

63
Obrázek: Nastavení nové konfigurace pro obchodní psaní- typ souboru txt

64
Obrázek: Editace uložené konfigurace – typ csv

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Zásilka

Tlačítka