9 Generování ID autorizačního kódu Odvozu zboží

9.1 Generování ID autorizačního kódu Odvozu zboží
9.2 Editace

Tato volba umožňuje uživateli vygenerování ID autorizačních kódů Odvozu zboží k poskytnutí svým zákazníkům – toto ID umožní zákazníkům vrátit zboží na náklady uživatele aplikace (prostřednictvím aplikace Odvoz zboží). Nově je při vstupu uživatele do aplikace, zjišťováno, zda má přihlášený uživatel na tuto službu nárok – pokud ne a uživatel zvolí tuto novou volbu v menu, je mu zobrazen informativní text „Pro zavedení tohoto produktu prosím kontaktujte svého obchodního zástupce“ a funkcionalita generování ID autorizačního kódu Odvozu zboží není přístupná.

Pokud má přihlášený uživatel na tuto služku nárok – zobrazí se strana Seznamy ID autorizačního kódu Odvozu zboží. Zde je umožněno vybrat z již pořízených seznamů, založit nový seznam nebo vyhledat konkrétní ID autorizačního kódu Odvozu zboží.

1
Obr. Seznamy ID autorizačního kódu odvozu zboží

Zobrazené údaje/parametry:

9.1 Generování ID

Po založení nového seznamu ID autorizačního kódu Odvozu zboží je zobrazen jeho detail s možností vygenerování ID autorizačního kódu Odvozu zboží.

Zobrazené údaje v hlavičce:

2
Obr. Detail seznamu Generování ID autorizačního kódu Odvozu zboží

Zobrazené údaje/parametry generování ID autorizačního kódu Odvozu zboží:

Zobrazené akce ID autorizačního kódu Odvozu zboží

Zobrazené údaje/parametry vygenerovaných ID autorizačního kódu Odvozu zboží:

9.2 Editace

Editovat je, u již vygenerovaných ID autorizačních kódů Odvozu zboží, možné pouze pole Poznámka. Kliknutím na řádek s požadovaným ID autorizačního kódu Odvozu zboží je zobrazen detail daného kódu. Změny je nutné potvrdit tlačítkem Uložit. V případě, že již byla zákazníkem zadána data ve webové aplikaci Odvoz zboží, není poznámka editovatelná a tlačítko Uložit je vyšedivělé. Tlačítko Vyčistit v tomto případě vede na Detail seznamu s možností generování nového ID autorizačního kódu Odvozu zboží.