11 RIPM

11.1 Seznam podání
11.2 Nové podání
11.3 Pořizování RIPM
11.4 Uzavření podání­

Nově je umožněno pořizovat produkt RIPM. Tato volba je v aplikaci PodáníOnline umístěna v záložce Zásilky, menu RIPM.

ripm0
Obrázek: Výběr menu RIPM

11.1 Seznam podání

> RIPM > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro RIPM. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

Pokud je založeno podání, zobrazí se v seznamu podání:

ripm1
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „RIPM“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání

V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

11.2 Nové podání­

> RIPM > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítkoNové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

ripm2
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Přednastavené údaje:

Údaje, které se zadávají:

Tlačítka

11.3 Pořizování RIPM

Kliknutím na tlačítko Vstup do podání (nebo jste přesměrováni při zakládání podání) vstoupíte do zvoleného podání, zde můžete pořizovat počty kusů obyčejných psaní. V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

ripm3
Obrázek: Ruční pořizování dat pro RIPM

Tabulka Zásilka

Do tabulky můžete uložit:

V tabulce můžete zvolit:

1.

2.

3. Třídit dle:

4. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

11.4 Uzavření podání

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít.

> RIPM > Seznam podání > Uzavřít

ripm4
Obrázek: Seznam podání