11.1 Seznam podání

> RIPM > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro RIPM. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

Pokud je založeno podání, zobrazí se v seznamu podání:

ripm1
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „RIPM“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání

V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka