11.4 Uzavření podání

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít.

> RIPM > Seznam podání > Uzavřít

ripm4
Obrázek: Seznam podání