16.4.1 Editace odpovědní zásilky

Pozn. Volba „Příprava seznamů odpovědních zásilek“ slouží k přípravě adresních štítků k odpovědním zásilkám. Adresní štítky připravené v této volbě se liší záměnou v polích Adresát a Odesílatel, kdy do pole pro uvedení adresáta je tištěna adresa, uvedená v nastavení podacího místa a do pole pro uvedení odesílatele je tištěna adresa adresáta, vybraná z menu Adresát. Dále je třeba upozornit, že u takto vytvořených seznamů nedochází po jejich uzavření k odchodu dat na podací poštu. ID zásilek, vygenerovaná v této volbě, jsou pro další použití standardně blokována po dobu 13 měsíců.

Údaje, které musíte zadat:

Odesílatel
Pole pro vyhledávání odesílatele
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu odesílatelů

5
Obrázek: Vyhledání odesílatele

Tlačítka

Principy práce s odesílateli jsou totožné jako v případě práce s adresáty v menu Zásilky – Ruční vstup, podrobnější popis funkcionalit viz kapitolu 8.5.1,

Tlačítka