16.4 Příprava seznamu odpovědních zásilek

Kliknutím na řádek požadovaného seznamu odpovědních zásilek v tabulce „Seznamy odpovědních zásilek“ a následným potvrzením tlačítka „Vstup do seznamu“ do tohoto seznamu vstoupíte a můžete zde připravovat adresní štítky k odpovědním zásilkám.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:
Technologické číslo – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Datum otevření – údaj nadefinovaný při založení nového podání

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:

16.4.1 Editace odpovědní zásilky

Pozn. Volba „Příprava seznamů odpovědních zásilek“ slouží k přípravě adresních štítků k odpovědním zásilkám. Adresní štítky připravené v této volbě se liší záměnou v polích Adresát a Odesílatel, kdy do pole pro uvedení adresáta je tištěna adresa, uvedená v nastavení podacího místa a do pole pro uvedení odesílatele je tištěna adresa adresáta, vybraná z menu Adresát. Dále je třeba upozornit, že u takto vytvořených seznamů nedochází po jejich uzavření k odchodu dat na podací poštu. ID zásilek, vygenerovaná v této volbě, jsou pro další použití standardně blokována po dobu 13 měsíců.

Údaje, které musíte zadat:

Odesílatel
Pole pro vyhledávání odesílatele
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu odesílatelů

5
Obrázek: Vyhledání odesílatele

Tlačítka

Principy práce s odesílateli jsou totožné jako v případě práce s adresáty v menu Zásilky – Ruční vstup, podrobnější popis funkcionalit viz kapitolu 8.5.1,

Tlačítka

16.4.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v tomto seznamu.

6
Obrázek: Seznam pořízených odpovědních zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování odpovědních zásilek“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

16.4.3 Tisk na adresní štítky

Funkcionalita je identická s tiskem adresních štítků pro zásilky, viz kapitola 8.5.6. Nelze provádět potisk formulářů, obsahujících dobírkovou poukázku.