6.1 Přehled podacích míst

Před prvním pořizováním podacích údajů (k zásilkám i poštovním poukázkám „B“) musí uživatel provést nastavení základních parametrů. Jako první nastaví „Podací místo“. Podací místo se nastavuje v základním menu „Nastavení“ – „Podací místa“. Podavatel zásilek může nastavit více podacích míst, např. pokud klient má více poboček na různých místech republiky a využívá pro podání zásilek tuto aplikaci. Podavatel poukázek „B“ může mít nastaveno pouze jedno podací místo. Podavatel poukázek „B“ si zde nastaví adresu, která se v tomto případě bude tisknout na tiskopisech „Detailní soupis plateb“ a „Úhrnný soupis plateb“.

Nastavení > Podací místa

Tabulka „Přehled podacích míst“ zobrazuje údaje o nastavených podacích místech. Můžete si zde změnit stávající nebo založit nové podací místo. Při prvním vstupu uživatele do volby „Podací místa“, neobsahuje „Přehled podacích míst“ žádný záznam.

2
Obrázek: menu „Nastavení – Podací místa – Přehled podacích míst“

Zobrazení podacích míst je rozděleno do čtyř voleb:

3
Obrázek: Přehled všech podacích míst (zrušená nebo změněná podací místa jsou v přehledu zobrazena červeně).

Tabulka Přehled podacích míst – Všechna podací místa:

V tabulce můžete zvolit:
  1. Třídění podacích míst v přehledu dle:

  2. Počet podacích míst na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka: