8.1 Seznam podání

Zásilky > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro ruční pořizování údajů k zásilkám. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

1
Obrázek: Seznam podání, seznam dávek

Pokud je založeno podání nebo dávka zobrazí se v seznamu podání a seznamu dávek:

2
Obrázek: Seznam podání, Seznam dávek

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

4. Exportovat podání:
  – ve volbě je možné provést export pořízených zásilek pouze z uzavřeného podání a to ve formátu „xls“, „txt“ a „csv“ (viz kapitola 8.1.1 Export zásilek z uzavřeného podání)

Zobrazené údaje:

Tlačítka

8.1.1 Export zásilek z uzavřeného podání

Export dat se provede pouze z uzavřeného podání a to kliknutím na tlačítko Export v tabulce „Seznam podání“. Pro export dat do souboru musíte nejprve zvolit vybrat konfiguraci (vytvoření a popis konfigurace je popsán v kap. 8.12) a formát souboru, do kterého se export dat provede:

3
Obrázek: Výběr konfigurace a formátu exportu z uzavřeného podání

Po kliknutí na tlačítko Export se zobrazí okno s dotazem, zda chcete soubor otevřít nebo uložit.

4
Obrázek: Stažení souboru např.: ve formátu „xls“

Tlačítka

5
Obrázek: Stahování dokončeno

Tlačítka

Popis struktury exportovaného souboru je uveden v kapitole 8.12.1 Struktura exportovaného souboru.