cadr002.nadpis


Profil zadavatele 2

Vážení zadavatelé,

nabízíme Vám službu Ostatní veřejné zakázky (OVZ), kterou můžete využít jako svůj

Profil zadavatele.

Tato služba je určena zadavatelům, kteří například nevlastní elektronický nástroj, který splňuje požadavky stanovené zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými prováděcími předpisy.

Zákonnou povinností každého veřejného zadavatele je, dle novely Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (platné od 15.09.2010), uveřejnit vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na Profilu zadavatele. Portál OVZ Vám tuto službu nabízí. Můžete zde zveřejnit nejen zjednodušená podlimitní řízení, ale i zakázky malého rozsahu včetně jejich dokumentace.

Dále je zákonnou povinností zadavatele zaregistrovat internetovou adresu Profilu na stránkách Věstníku veřejných zakázek. Registraci profilu je nutné provést prostřednictvím formuláře Oznámení profilu zadavatele.

Při vyplňování formuláře Oznámení profilu zadavatele je velmi důležité správně vyplnit pole Adresa profilu zadavatele (URL), kde v případě, že budete používat OVZ uvedete adresu ve tvaru:

http://www.zpr.centralniadresa.cz/pzakazky/profil/Vaše IČO zadavatele

např. Česká pošta by měla tuto adresu profilu zadavatele:
http://www.zpr.centralniadresa.cz/pzakazky/profil/47114983

Do OVZ můžete zasílat podklady pro uveřejnění:

- elektronickou formou (určeno pouze pro zadavatele) při použití komerčního certifikátu PostSignum na adrese: www.zpr.centralniadresa.cz.

- listinnou formou na adresu (vhodné pro zadavatele i pověřené subjekty):
Česká pošta, s.p.
Správce Centrální adresy
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Bližší informace naleznete zde.

Provozovatel a správce centrální adresy
25.02.2011cadr002.aktualni  

cadr002.archiv   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  

Contacts

Central address operator
(on workdays from 08.00 to 15.00.)

  • Phone: 954 406 285
  • Data box ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informations

Menu.KeStazeni

Menu.Ostatni

Menu.Odkazy

Menu.ProvozniRad Order forms Menu.PrevodyMajetkuStatu Menu.LEGISLATIVA
Menu.ObchodniPodminky Menu.SwAcrobatReader Menu.CastoKladeneDotazy Menu.Jine
Menu.Cenik Menu.CadrPCJ Certification IS CADR  
Menu.ZastavenaZverejneni Menu.CadrPCJON    
Menu.UsneseniVlady      
Menu.OAplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000- Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.