Informace o převodech majetku státu dle zákona č. 219/2000 Sb.

Informace uveřejňované dle zákona č. 219/2000 Sb., jsou dostupné v bloku: Ostatní nabídky v části: Převody majetku státu. Pro uveřejnění těchto informací platí stejné zásady a postupy, které platí pro zveřejňování informací v bloku Veřejné dražby viz. provozní řád správce centrální adresy a obchodní podmínky. Současně používanými pravidly se také stanovuje výše ceny za uveřejněný případ.


Contacts

Central address operator
(on workdays from 08.00 to 15.00.)

  • Phone: 954 406 285
  • Data box ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informations

Menu.KeStazeni

Menu.Ostatni

Menu.Odkazy

Menu.ProvozniRad Order forms Menu.PrevodyMajetkuStatu Menu.LEGISLATIVA
Menu.ObchodniPodminky Menu.SwAcrobatReader Menu.CastoKladeneDotazy Menu.Jine
Menu.Cenik Menu.CadrPCJ Certification IS CADR  
Menu.ZastavenaZverejneni Menu.CadrPCJON    
Menu.UsneseniVlady      
Menu.OAplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000- Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.