eGovernment

Datová schránka

Pomocí datových schránek můžete bezplatně zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci, např. soudům, policii nebo správním orgánům, a také je od nich přijímat.

Více informací o službě Datová schránka
 

Poštovní datová zpráva

Vaši datovou schránku však můžete využít také pro zasílání datových zpráv všem právnickým osobám a ostatním, soukromým, uživatelům datových schránek.

Více informací o službě Poštovní datová zpráva
 

Datový trezor

Nechcete se o ukládání a archivaci zpráv vůbec starat? Vyzkoušejte službu Datový trezor.

Více informací o službě Datový trezor
 

Výpis z rejstříku veřejné správy

Potřebujete mít stále k dispozici aktuální výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

Více o službě automatické zasílání výpisů
 

Autorizovaná konverze dokumentů

Potřebujete pravidelně a ve větším objemu převádět dokumenty z elektronické podoby do listinné nebo naopak?

Více o službě Autorizovaná konverze dokumentů
 

Bezpečnostní certifikáty (PostSignum)

Jsme akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR.

Více o produktech PostSignum