Poštovní datová zpráva

Prostřednictvím datové schránky můžete zdarma komunikovat s úřady. Vaši datovou schránku však můžete využít také pro zasílání datových zpráv ostatním uživatelům datových schránek, jako jsou firmy, podnikatelé a fyzické osoby. Tuto komunikaci Vám umožní služba Poštovní datová zpráva (PDZ).

Poštovní datové zprávy můžete odesílat na základě smlouvy nebo s využitím kreditního systému datových schránek. Budete posílat PDZ nepravidelně a v malém počtu? Dobijte si kredit www.kredit-ds.cz.

Nebo preferujete úhradu na základě faktury? Uzavřete elektronicky smlouvu na zasílání PDZ. Službu můžete aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka „Vstup do aplikace“.


Vstup do aplikace

 

Více informací o službě Poštovní datová zpráva