Výpis z rejstříku veřejné správy

Účastníte se veřejných zakázek? Potřebujete mít stále k dispozici aktuální výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo seznamu kvalifikovaných dodavatelů? Nechcete chodit pro výpisy osobně na kontaktní místo Czech POINT?

Uzavřete smlouvu na automatické zasílání ověřených výstupů (výpisů) z Informačních systémů veřejné správy (ISVS) a mějte vždy k dispozici aktuální výpis.

Po uzavření smlouvy a vyplnění objednávek obdržíte pravidelně každé 3 měsíce (případně v jiném intervalu dle požadavku) automaticky požadovaný počet ověřených výstupů. Platba proběhne na základě faktury doručené společně s objednanými výpisy.

Více informací o automatickém zasílání výpisů