eShop filatelie

Nákupní košík je prázdný

Košík

Umělecká díla na známkách - August Bedřich Piepenhagen (1791 - 1868)

Katalogové číslo 0706
Datum vydání 9.11.2011
Nominální hodnota 30,00 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku 50 x 40 mm
Výtvarný návrh A. B. Piepenhagen
Rytina Martin Srb
Dostupnost není skladem

Námět známky

August Bedřich Piepenhagen (2. srpen 1791, Soldin u Frankfurtu nad Odrou - 27. září 1868, Praha), byl německý malíř-krajinář samouk, žijící a tvořící v Praze. Pocházel ze skromných poměrů, vyučil se u svého otce knoflíkářem a prýmkařem. Při tovaryšském vandrování po Evropě se dostal do Švýcarska. Zdejší krajinné scenérie na něho zapůsobily mocným dojmem a přivedli jej k autodidaktickým malířským pokusům. Krátce pobýval v Curychu u krajináře Johanna Heinricha Wuesta. V roce 1811 ho vandrování zavedlo do Prahy, kde již zůstal natrvalo - pracoval zde na Starém Městě jako tovaryš prýmkaře a knoflíkáře Jana Rissbittera a po jeho smrti se oženil s jeho vdovou, s níž přejal i knoflíkářskou dílnu v domě U železných vrat. S pražským prostředím záhy srostl a stal se oblíbeným a vyhledávaným výrobcem knoflíků, začal zde však také ve větším měřítku s malováním a brzy se stal i uznávaným malířem. Celý život měl co dělat, aby uživil svou rodinu (je známý jeho výrok "umění jde za chlebem, ale řemeslo ho nalézá", který vysvětluje jeho dvě souběžné činnosti), třebaže byl velmi prodávaným malířem a jeho krajiny, jichž za celý život namaloval velké množství, byly velmi oblíbené a kupované. Stýkal se s malířem Josefem Navrátilem a rakouským spisovatelem Adalbertem Stifterem, s nimiž ho pojilo romantické vidění přírody.
Měl čtyři dcery, dvě z nich - Charlotta a Luisa - zdědily jeho malířský talent a byly rovněž malířkami-krajinářkami, pokračovatelkami jeho stylu. Jeho krajinářské dílo i dílo jeho dcer vznikalo v době romantismu. Význam spočívá především v malířsky atraktivní, výjimečně početné a bohaté tvorbě otcově, dcery pak již jen pokračovaly v otcově odkazu.
Byl také zdatným obchodníkem. Specifikem jeho nabídky, svědčící o jeho podnikavosti, byly drobné studie obrazu, sestavené na panelech (archy se počtem od čtyř až pěti do patnácti až dvaceti návrhů, rozměrů od tří do dvaceti centimetrů), které (podobně jako vzorníky knoflíků) předkládal svým zákazníkům v Praze i mimo ni; ti si pak podle nich mohli vybrat motiv a velikost budoucího obrazu.

Se známkou vychází obálka prvního dne vydání (FDC) včetně příležitostného poštovního razítka. Motivem na obálce prvního dne vydání se stal obraz A. Piepenhagena "Zřícenina hradu v lese". Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé.
Razítko: Poutníci u kapličky, a text: Praha, 9. 11. 2011.

Způsob tisku

ocelotisk z plochých desek v barvách modré, okrové, fialové, hnědé a černé


Zpět Tisk