eShop filatelie

Nákupní košík je prázdný

Košík

Osobnosti: Marie Terezie

Katalogové číslo 0923
Datum vydání 3.5.2017
Nominální hodnota 32,00 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku 40 x 50 mm
Výtvarný návrh Jindřich Ulrich
Rytina Miloš Ondráček
Dostupnost skladem
Ks

Námět známky

portrét Marie Terezie, zpodobňující císařovnu a královnu v mladších letech, na počátku vládnutí. V oválném rámu je připomenuto tmavšími body 16 potomků Marie Terezie.

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, německy Maria Theresia Walburga Amalia Christiana, narozena 13. května 1717 ve Vídni z rodu Habsburků, byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou (1740–1780) a českou (1743–1780) a markraběnkou moravskou. Marie Terezie byla vůbec jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Často bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí, korunovanou císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen její manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala císařovnou – manželkou. Marie Terezie nezůstala jen dcerou císaře a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II (Marie Terezie porodila celkem 16 dětí). Marie Terezie provedla osvícenské reformy v řadě oblastí. Na ně pak navázaly josefinské reformy. V rámci správní reformy byla omezena zemská samospráva, vytvořena centralizovaná správa monarchie a státní správa byla profesionalizována. Bylo sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích a zakázáno mučení. Byly vytvořeny tereziánské katastry, soupisy půdy, domů a obyvatel. V roce 1751 byl vydán ohňový patent, stanovující průlomové zásady požární ochrany, zejména stavbu domů z nehořlavých materiálů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou vartýřskou službou. Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád, jezuité tím přišli i o dohled nad školstvím. K řízení reformy školství byl pozván Johann Ignaz von Felbiger. 6. prosince 1774 byl vydán Všeobecný školní řád pro všechny císařsko-královské země, který stanovil mimo jiné všeobecnou vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky. Byla zavedena povinná šestiletá školní docházka a systém škol. Roku 1775 vydala Marie Terezie poslední robotní patent, který zmírnil robotní povinnost. Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780 ve Vídni

Způsob tisku

ocelotisk z ploché desky kombinovaný plnobarevným ofsetem 


Zpět Tisk