eShop filatelie

Nákupní košík je prázdný

Košík

Les Království

Katalogové číslo 1022
Datum vydání 6.3.2019
Nominální hodnota 34,00 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku 40 x 23 mm mm
Výtvarný návrh Adolf Absolon
Rytina Martin Srb
Dostupnost skladem
Ks

Námět známky

téměř celá přehradní zeď přehradní nádrže Les Království

Podnětem pro výstavbu přehrad na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Teprve však zemským zákonem z roku 1903 byl dán podklad pro zahájení soustavné regulace toku. Podrobný projekt přehrady Les Království na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána. Samotná stavba proběhla v letech 1910–1919. Prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. V letech 1920–1923 byla na pravém břehu pod hrází postavena průběžná vodní elektrárna. Pro vypouštění vody z nádrže slouží pět spodních výpustí. Hrázová spodní výpust, situovaná při levém úbočí, je na vtoku hrazena ocelovou tabulí a na výtoku segmentovým uzávěrem. V šachtě do levého obtokového tunelu jsou umístěny tři spodní výpusti, každá z nich je hrazena dvojicí šoupátkových uzávěrů. V šachtě do pravého tunelu, která je pod domkem hrázného, je umístěna jedna výpust s nožovým šoupátkem a klapkovým a segmentovým uzávěrem. Nehrazený korunový přeliv ve středu hráze má pět polí. Dva šachtové přelivy jsou umístěny symetricky k ose hráze. Levý je umístěn asi 80 metrů a pravý asi 150 metrů nad hrází. Odpady od jednotlivých šachtových přelivů jsou navázány na levý a pravý obtokový tunel, oba ústí do koryta pod hrází. Pod jejich vyústěním je vyrovnávací jez obloukovitého tvaru se šesti odlehčovacími otvory pro tlumení proudu při velkých vodách.

Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 2 x 2 různými kupóny.

Popis produktu

Nominále je zastoupeno  písmenem „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v prioritním režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb.

Způsob tisku

plnobarevný ofset s liniovou kresbou


Zpět Tisk