eShop filatelie

Nákupní košík je prázdný

Košík

Ochrana přírody: Máchův kraj - aršík

Katalogové číslo A1167
Datum vydání 7.9.2022
Nominální hodnota 106,00 Kč
Rozměr obrázku 175 x 120 mm mm
Výtvarný návrh Jaromír a Libuše Knotkovi
Rytina Martin Srb (liniová kresba)
Dostupnost skladem
Ks

Námět známky

Příroda v okolí Máchova jezera:

a) lilie zlatohlávek a batolec duhový
b) labuť velká
c) jeřáb popelavý a kosatec sibiřský
d) hrad Bezděz

Už téměř 100 let patří Máchovo jezero a jeho okolí k prvořadým rekreačním oblastem u nás, je patrně naším nejznámějším střediskem letní rekreace. Je součástí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Dominantu kraje tvoří rozlehlá vodní plocha jezera s dvojvrším Malého a Velkého Bezdězu se zříceninou gotického hradu. Okolí jezera je ale především vyhlášenou přírodní rezervací s unikátní mokřadní, rašeliništní květenou – chráněnými a kriticky ohroženými druhy vodní a bažinné fauny.

Přilehlý Břehyňský a Novozámecký rybník jsou zařazeni do sítě nejvýznačnějších evropských ornitologických rezervací. Kolem rybníků je celá řada chráněných území (Swamp, Konvalinkový vršek, Pecopala, Sluneční dvůr) s výskytem endemitních a vzácných druhů rostlin.

Tučnice česká a prstnatec český se vyskytují pouze zde, na tomto malém území. Dále je to popelivka sibiřská, rojovník bahenní, kosatec sibiřský, zvonatec bahenní, upolín nejvyšší. Je to také, po Bílých Karpatech, druhé místo s početným výskytem našich orchidejí např. vemeník dvoulistý, hlízovec Loseův, prstnatec plamatý. Z druhů živočišných zde kupodivu zahnízdil velmi vzácný jeřáb popelavý, který k námluvám potřebuje rozlehlé mokřady a naprostý klid. Dále je to sýkořice vousatá, bekasina otavní, skokan ostronosý. Na Malém Bezdězu je u nás ojedinělý výskyt kriticky ohroženého tesaříka alpského. Již několik posledních let zde odborníci monitorují smečku vlků!

Způsob tisku

Ofset s liniovou kresbou v nákladu 29 000 ks aršíků

Poznámka

Aršík 175 x 120 mm; soutisk 4 známek a kuponů


Zpět Tisk