Nápověda

 1. ÚVOD
 2. PODPORA UŽIVATELŮ
 3. ZŘIZOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ (SKU)
  1. ROLE UŽIVATELŮ
 4. VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ, ZKRATEK A FUNKCIONALIT POUŽÍVANÝCH V APLIKACI PODÁNÍONLINE
 5. PŘIHLÁŠENÍ DO ÚLOHY PODÁNÍONLINE
 6. NASTAVENÍ
  1. PŘEHLED PODACÍCH MÍST
  2. NOVÉ PODACÍ MÍSTO
  3. ZMĚNA NASTAVENÍ PODACÍHO MÍSTA
  4. NASTAVENÍ UŽIVATELE
   1. PŘEHLED NASTAVENÍ UŽIVATELE
  5. PŘEHLED TISKÁREN
  6. NOVÁ TISKÁRNA
   1. NOVÁ TISKÁRNA 1/4 - NÁZEV
   2. NOVÁ TISKÁRNA 2/4 - FORMULÁŘ
   3. NOVÁ TISKÁRNA 3/4 - PARAMETRY
   4. NOVÁ TISKÁRNA 4/4 - TISKÁRNA
  7. ZMĚNA NASTAVENÍ TISKÁRNY
   1. ZMĚNA NÁZVU TISKÁRNY
   2. ZMĚNA FORMULÁŘE
   3. ZMĚNA PARAMETRŮ FORMULÁŘŮ
  8. NASTAVENÍ VÝCHOZÍ STRÁNKY
 7. ADRESÁTI
  1. PŘEHLED ADRESÁTŮ
  2. EXPORT DAT
   1. KONFIGURACE EXPORTU
   2. EXPORT
   3. STRUKTURA SOUBORU DLE PŘEDNASTAVENÉ KONFIGURACE - ADRESÁTI
  3. NOVÝ ADRESÁT
  4. ZMĚNA NASTAVENÍ ADRESÁTA
  5. IMPORT DAT
   1. KONFIGURACE
   2. Pošta2002
   3. MICROSOFT EXCEL
  6. VYTVÁŘENÍ SLOŽEK ADRESÁTŮ A PRÁCE S NIMI
 8. ZÁSILKY
  1. SEZNAM PODÁNÍ
   1. EXPORT ZÁSILEK Z UZAVŘENÉHO PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. SEZNAM DÁVEK
  4. NOVÁ DÁVKA
  5. POŘIZOVÁNÍ ZÁSILEK
   1. EDITACE ZÁSILKY
   2. SEZNAM POŘÍZENÝCH ZÁSILEK
   3. POŘÍZENÍ ZÁSILKY BALÍK NA POŠTU (PREFIX NP A NV)
   4. POŘÍZENÍ ZÁSILKY BALÍK DO BALIKOVNY (PEFIX NB)
   5. POŘÍZENÍ ZÁSILKY SE SL. 70 - VÍCEKUSOVÁ ZÁSILKA
   6. POŘÍZENÍ ZÁSILKY SE SL. 69 - VÍCEKUSOVÁ ZÁSILKA II PRO PRODUKT BALÍK NADROZMĚR
   7. POŘÍZENÍ ZÁSILEK S DATY CELNÍ PROHLÁŠKY
   8. TISK NA ADRESNÍ ŠTÍTKY/ALONŽE, OBÁLKY A DOBÍRKOVÉ Pk a CELNÍCH PROHLÁŠEK
   9. OPRAVA CHYBNÉ ZÁSILKY
   10. PŘESUN ZÁSILKY
   11. SMAZÁNÍ ZÁSILKY
  6. UZAVŘENÍ DÁVKY
  7. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
  8. PODACÍ ARCH
  9. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
  10. POTVRZENÍ O NEZAŘAZENÉ
   1. PŘESUN ZÁSILKY
  11. IMPORT DAT
   1. KONFIGURACE
  12. EXPORT DAT
   1. STRUKTURA EXPORTOVANÉHO SOUBORU
   2. KONFIGURACE EXPORTU
  13. PROHLÍŽENÍ ZÁSILEK
   1. HLEDÁNÍ ZÁSILKY PODLE ČÁROVÉHO KÓDU (ID ČÍSLA ZÁSILKY)
   2. ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ
   3. PROHLÍŽENÍ ZÁSILEK Z UZAVŘENÉHO PODÁNÍ
   4. PŘEHLED STAVŮ ZÁSILEK
  14. PŘEDNASTAVENÍ ÚDAJŮ
 9. GENEROVÁNÍ ID AUTORIZAČNÍHO KÓDU ODVOZU ZBOŽÍ
  1. GENEROVÁNÍ ID
  2. EDITACE
 10. OBCHODNÍ PSANÍ
  1. SEZNAM PODÁNÍ
   1. EXPORT OP Z UZAVŘENÉHO PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. SEZNAM DÁVEK
  4. NOVÁ DÁVKA
  5. POŘIZOVÁNÍ OBCHODNÍCH PSANÍ
   1. OBCHODNÍ PSANÍ BEZ SLUŽBY Cílené rozesílání obchodního psaní
   2. EDITACE OBCHODNÍHO PSANÍ BEZ SLUŽBY Cílené rozesílání obchodního psaní
   3. SEZNAM POŘÍZENÝCH OBCHODNÍCH PSANÍ BEZ SLUŽBY Cílené rozesílání obchodního psaní
   4. TISK OBCHODNÍCH PSANÍ PSANÍ NA ADRESNÍ ŠTÍTKY A OBÁLKY BEZ SLUŽBY Cílené rozesílání obchodního psaní
   5. SMAZANÍ OBCHODNÍHO PSANÍ BEZ SLUŽBY Cílené rozesílání obchodního psaní
   6. OBCHODNÍ PSANÍ SE SLUŽBOU Cílené rozesílání obchodního psaní
   7. EDITACE OBCHODNÍHO PSANÍ SE SLUŽBOU Cílené rozesílání obchodního psaní
   8. SEZNAM POŘÍZENÝCH OBCHODNÍCH PSANÍ SE SLUŽBOU Cílené rozesílání obchodního psaní
   9. TISK OBCHODNÍCH PSANÍ NA ADRESNÍ ŠTÍTKY A OBÁLKY SE SLUŽBOU Cílené rozesílání obchodního psaní
   10. SMAZANÍ OBCHODNÍHO PSANÍ SE SLUŽBOU Cílené rozesílání obchodního psaní
  6. UZAVŘENÍ DÁVKY
  7. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
  8. GENEROVÁNÍ SVAZKŮ
   1. SOUPIS OP
   2. SEZNAM SVAZKŮ OP
  9. IMPORT DAT
   1. KONFIGURACE
 11. RIPM
  1. SEZNAM PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. POŘIZOVÁNÍ RIPM
  4. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
 12. OBYČEJNÉ PSANÍ
  1. SEZNAM PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. POŘIZOVÁNÍ OBYČEJNÝCH PSANÍ – EVIDENČNÍ LÍSTEK POŠTOVNÉHO
  4. POŘIZOVÁNÍ MZ OBYČEJNÝCH ZÁSILEK – JEDNOTLIVÁ EVIDENCE
  5. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
  6. EVIDENČNÍ LÍSTEK POŠTOVNÉHO A DEKÁDNÍ VÝKAZ POŠTOVNÉHO
  7. IMPORT DAT PRO KLIENTY S PLATEBNÍ METODOU „ÚHRADA CEN – BEZHOTOVOSTNÍ KREDIT“
   1. FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU
  8. IMPORT DAT MZ OBYČEJNÝCH ZÁSILEK– JEDNOTLIVÁ EVIDENCE
   1. KONFIGURACE
 13. FIREMNÍ PSANÍ
  1. SEZNAM PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. POŘIZOVÁNÍ FIREMNÍCH PSANÍ
  4. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
  5. SOUPIS ZÁSILEK
  6. IMPORT DAT PRO KLIENTY S PLATEBNÍ METODOU „ÚHRADA CEN – BEZHOTOVOSTNÍ KREDIT“
   1. FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU
 14. CONSIGNMENT
  1. SEZNAM PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. SEZNAM DÁVEK/SOUBORŮ
  4. NOVÁ DÁVKA
  5. POŘIZOVÁNÍ ZÁSILEK
  6. UZAVŘENÍ DÁVKY
  7. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
  8. IMPORT DAT
   1. KONFIGURACE
  9. EXPORT DAT
   1. KONFIGURACE EXPORTU
  10. PROHLÍŽENÍ ZÁSILEK
 15. OPERÁTOR
  1. NEZAPSANÉ LISTOVNÍ ZÁSILKY.
   1. NOVÉ PODÁNÍ
   2. POŘÍZOVÁNÍ NEZAPSANÝCH LISTOVNÍCH ZÁSILEK
   3. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
   4. SOUPIS PODÁNÍ
   5. SOUPIS SVAZKŮ
  2. IMPORT DAT
   1. SEZNAM PODÁNÍ
   2. NOVÉ PODÁNÍ
   3. SEZNAM SOUBORŮ
   4. FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU
   5. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
   6. SOUPIS ZÁSILEK
   7. SOUPIS PODÁNÍ
  3. PROHLÍŽENÍ ZÁSILEK
   1. HLEDANÍ ZÁSILKY PODLE ČÁROVÉHO KÓDU (ID ČÍSLA ZÁSILKY)
   2. ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
 16. PŘÍPRAVA SEZNAMŮ ODPOVĚDNÍCH ZÁSILEK
  1. SEZNAMY ODPOVĚDNÍCH ZÁSILEK
  2. NOVÝ SEZNAM
  3. SEZNAM ODPOVĚDNÍCH ZÁSILEK
  4. PŘÍPRAVA SEZNAMU ODPOVĚDNÍCH ZÁSILEK
   1. EDITACE ODPOVĚDNÍ ZÁSILKY
   2. SEZNAM POŘÍZENÝCH ZÁSILEK
   3. TISK NA ADRESNÍ ŠTÍTKY
  5. UZAVŘENÍ SEZNAMU
  6. GENEROVÁNÍ AŠ PRO OLZ
  7. IMPORT DAT
   1. KONFIGURACE
 17. POUKÁZKY TYPU „B“
  1. SEZNAM PODÁNÍ
  2. NOVÉ PODÁNÍ
  3. SEZNAM DÁVEK
  4. NOVÁ DÁVKA
  5. POŘIZOVÁNÍ POUKÁZEK
   1. EDITACE POUKÁZKY
   2. SEZNAM POŘÍZENÝCH POUKÁZEK
   3. OPRAVA CHYBNÉ POUKÁZKY
   4. PŘESUN POUKÁZKY
   5. SMAZÁNÍ POUKÁZKY
  6. UZAVŘENÍ DÁVKY
  7. UZAVŘENÍ PODÁNÍ
  8. ÚHRNNÝ SOUPIS
  9. DETAILNÍ SOUPIS
  10. PŘÍKAZ K PŘEVODU
  11. NEZAŘAZENÉ
  12. EXPORT DAT
   1. EXPORT DAT
   2. KONFIGURACE
  13. IMPORT DAT
   1. KONFIGURACE
  14. PŘEDNASTAVENÍ ÚDAJŮ
 18. ZJEDNODUŠENÝ IMPORT SOUBORŮ TYPŮ I, K, N, M, P
 19. NÁPOVĚDA
  1. DOKUMENTACE
  2. FAQ
  3. ZMĚNY
 20. ODHLÁŠENÍ
 21. CERTIFIKAČNÍ AUTORITA POSTSIGNUM
  1. AKTUALIZAČNÍ BALÍČEK
  2. INSTALAČNÍ BALÍČEK
  3. AUTOMATICKÁ INSTALACE CERTIFIKÁTŮ CERTIFIKAČNÍCH AUTORIT
  4. RUČNÍ INSTALACE CERTIFIKÁTŮ CERTIFIKAČNÍCH AUTORIT
   1. MICROSOFT INTERNET EXPLORER
 22. PODPOROVANÉ SW NÁSTROJE
 23. ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIES – V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NESTANDARDNÍCH STAVŮ
 24. PŘÍLOHY
  1. STANDARDNÍ KÓDOVÁNÍ SLUŽEB PRO IMPORT ZÁSILEK (ODDĚLOVAČ „+“)
  2. PRODUKTY POVOLENÉ PRO PODÁNÍ SE ZÁKAZNICKOU KARTOU
  3. STANDARDNÍ KÓDOVÁNÍ SLUŽEB S ODDĚLOVAČEM „+“ PRO IMPORT SOUBORU PK B
  4. JEDNOMÍSTNÉ KÓDY SLUŽEB PRO IMPORTOVÁNÍ SOUBORU PK B
  5. ČÍSELNÍK CHYB VYSKYTUJÍCÍCH SE V IMPORTOVANÝCH SOUBORECH K ADRESÁTŮM, ZÁSILKÁM, OBCHODNÍM PSANÍM A POUKÁZKÁM TYPU B
  6. ČÍSELNÍK ZEMÍ – NÁZVY A ISO KÓDY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ
  7. SW CRYPTA